lunduniversity.lu.se

Industrial Design

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Denna sida på svenska This page in English

Sjödell, Charlotte

Lecturer, designer 

+46 46 222 39 38
Charlotte.Sjodell@design.lth.se

Postadress:

Institutionen för Designvetenskaper, Avdelningen för Industridesign, LTH, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

 

 

Page Manager: